:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Základná futurologická literatúra

Literatúra v slovenčine a češtine:

Základná literatúra pre individuálne štúdium:

 1. F. Petrášek: Futurologická studia. Oeconomica, vyd. VŠE Praha 2009.
 2. M. Potůček /ed/: Manuál prognostických metod. Studijní texty. Praha 2006.

Fakultatívna literatúra:

 1. R. Abraham, T. McKenna, R. Sheldrake: Trialogy na hranicích Západu. Praha DharmaGaia 2008.
 2. J. P. Arnason: Civilizační analýza. Evropa a Asie opět na rozcestí. Filosofia v. FÚ AV ČR Praha 2009.
 3. U. Beck: Čo je globalizácia? Omyly globalizmu. Odpovede na globalizáciu. Vyd. Spolku slov.spis. 2004.
 4. W. Behringer: Kulturní dějiny klimatu. Paseka 2010.
 5. F. Capra: Bod obratu. Praha 2002.
 6. F. Capra: Skryté súvislosti. Vyd. Spolku slov. spis. 2010.
 7. Civilizácia a budúcnosť. Almanach Futurologickej spoločnosti na Slovensku. Bratislava 1996.
 8. J. Diamond: Kolaps. Proč společnosti zanikají a přežívají. Academia Praha 2008.
 9. M.Fisher: Kapitalistický realismus. Praha 2010.
 10. A. Gore: Země na misce vah. Ekologie a lidský duch. Praha 1994.
 11. J. Gleick: Chaos. Vznik nové vědy. Praha 1996.
 12. F. Gál: Možnosť a skutočnosť. Bratislava 1990.
 13. H. Henderson: Za horizontem globalizace. Praha 2001.
 14. A. Hykisch: Nebojme sa sveta. Sprievodca globálnym myslením. Bratislava 2001.
 15. A. King – B. Schneider: První globální revoluce. Bratislava 1991.
 16. J. Keller, F. Gál, P. Frič: Hodnoty pro budoucnost. Praha 1996.
 17. I. Klinec: Na prahu civilizácie Tretej vlny. Bratislava 2003.
 18. J. Lovelock: Gaia vrací úder. Proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo. Praha 2009.
 19. D. Meadowsová, D. Meadows, J. Randers: Překročení mezí. Praha 1995.
 20. J. Naisbitt – P.Aburdene: Megatrendy 2000. Bratislava 1992.
 21. Naše globální sousedství. Zpráva Komise pro globální řízení. Praha 1995.
 22. P. Nováček: Křižovatky budoucnosti. Směřování k udržitelnému rozvoji a globálnímu řízení. Praha 1999.
 23. I. Preigogine – I. Stengersová: Řád z chaosu. Nový dialog člověka s přírodou. Předmluva A.Toffler. Praha 2001.
 24. R. Reich: Dílo národů. Praha 1995.
 25. W. I. Robinson: Teorie globálního kapitalismu. Transnacionální ekonomika a společnost v krizi. F. Praha 2009.
 26. D. Rougemont: Budoucnost je naše věc. Praha 1996.
 27. R. Sheldrake: Tao přírody. Bratislava 1994.
 28. Šok z prosperity I,II,III. Čítanka z globálnej problematiky. Olomouc 1995-1996.*
 29. J. A. Tainter: Kolapsy složitých společností. Praha 2009.
 30. A. Toffler: Šok z budoucnosti. Praha 1993.
 31. A. Toffler: Utváranie novej civilizácie. Bratislava 1996.

Poznáte nejaký významný odborný knižný titul z oblasti futurológie, prognostiky, ktorý neuvádzame na tejto stránke? Pošlite nám jeho názov, odkaz na web, ktorý o ňom referuje. Ďakujeme!

Z verejne dostupných zdrojov spracoval: Mgr. Peter Krákorník 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET