:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  Futurologická spoločnosť na Slovensku
Sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS
 

Zaujíma Vás budúci vývoj ekonomiky, spoločnosti a civilizácie? Máte na to názor, s ktorým sa chcete podeliť? Staňte sa členom FSS!

 
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti

Odmena za nákup na ZľavaDňa

FreeJob.sk

PhDr. Rastislav Tóth, CSc.
Bude prvá svetová atómová vojna?
Čas konania: 6. február 2020 (štvrtok) o 16:30 hod.
Miesto konania: Inštitút ASA na Gunduličovej ul. č. 12 v Bratislave

Podujatie FSS

P O Z V Á N K A

Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS)
sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS

pozýva na odborný seminár na tému

Pramene futurológie

Mgr. Ľudmila Anderková
Koreferát

Doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc.

Čas konania: 6. júna 2017 (utorok), o 16.00 hod.

Miesto konania: v zasadačke Filozofického ústavu SAV, Klemensova 19, 4.posch.

S pozdravom

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.
predseda FSS

Bratislava, 01.06.2017


Anotácia prednášky Pramene futurológie

- Prvým prameňom futurológie je ukončenie adaptácie na genetické informácie päťdesiatročného až sedemdesiatdva ročného vývinového procesu vnútorných cyklov. Predstavuje teda vplyv génov na vrodené inteligencie, ktoré sa zapísali na membrány buniek pri narodení ako cukrový kód. Ukončenie päťdesiatročného cyklu a nástup nového cyklu je prvým predpokladom futurologických kompetencií. Ako príklad uvádzam rady starších u Slovanov a Indiánov.

- Druhý prameň futurológie nachádzame v ukončení adaptácie na vonkajšie cykly silových polí, ktoré sa zapísali na membrány buniek pri narodení. Predstavuje nielen

  • vplyv génov na vrodené inteligencie – vnútorná adaptácia, ale aj
  • vplyv silových polí veľkej membrány na vrodené inteligencie – vonkajšia adaptácia.

- Tretí prameň futurológie nachádzame v bohatstve kultúrneho dedičstva predkov, ktoré nám zanechali. Lebo práve preto vieme že sme boli, že sme a že budeme. Je to naše ekologické dedičstvo. Epigenetika je mladý odbor, ktorý skúma vplyv epigénov,(ktoré sú pravdepodobne nadradené génom), na život detí, vnukov a pravnukov.

- Štvrtým prameňom futurológie je vôľa uskutočňovať naše vízie. Musíme vedieť čo bolo a čo je, aby sme vedeli čo bude.


Stiahnite si PowerPoint prezentáciu - prednášku:

Mgr. Ľudmila Anderková - Pramene futurológie


 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia

Stiahnite si knihu do PC!

...alebo do mobilu, tabletu!

Zľavy na wellness pobyty

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2020 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET