:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  Futurologická spoločnosť na Slovensku
Sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS
 

Zaujíma Vás budúci vývoj ekonomiky, spoločnosti a civilizácie? Máte na to názor, s ktorým sa chcete podeliť? Staňte sa členom FSS!

 
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti

Odmena za nákup na ZľavaDňa

FreeJob.sk

PhDr. Rastislav Tóth, CSc.
Bude prvá svetová atómová vojna?
Čas konania: 6. február 2020 (štvrtok) o 16:30 hod.
Miesto konania: Inštitút ASA na Gunduličovej ul. č. 12 v Bratislave

Podujatie FSS

P O Z V Á N K A

Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS)
sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS

pozýva na odborný seminár na tému

Od práce k väčšiemu súladu s Gibbsovou voľnou energiou

Ing. Alexej Spevák

Koreferát
Mgr. Ľudmila Anderková

Čas konania: 28. júna 2017 (streda) o 16.00 hod.

Miesto konania: v zasadačke Filozofického ústavu SAV, Klemensova 19, 4.posch.

S pozdravom

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.
predseda FSS

Bratislava, 16.06.2017


Anotácia k semináru: Od práce k väčšiemu súladu s Gibbsovou voľnou energiou.

Nemecký filozof G. W. F. Hegel vo svojej dialektike definoval protiklad obsahu a formy. Z termodynamiky možno odvíjať veľmi podobnú jednotu protikladov: Do istej miery možno považovať aktivitu a stav za dve formy tej istej podstaty.

V 90-tych rokov minulého storočia sa rozpadla „Svetová socialistická sústava“, v súčasnosti sme svedkami apokalypsy Západu.

Tieto skutočnosti je možné vysvetliť asymetrickým postojom k jednote aktivity a stavu. Socializmus glorifikoval prácu, v kapitalizme je tiež tvrdá práca dogmatickým atribútom čestného života. Svetlejšia perspektíva ľudstva sa reálne môže odvíjať od symetrie (vyváženosti) aktivity a stavu.

V ekonomickej sfére je zatiaľ nevýrazná tendencia označovaná Work-Life-Balance, synergia pracovného a osobného života. http://tlacovespravy.sme.sk/ts/7247/praca-vs-pozitok-a-co-ak-by-spolupracovali/

Potenciál tvrdej práce, usilovnosti, snaženia sa už vyčerpal, pravdepodobne nasleduje obdobie, v ktorom dosahovanie cieľov, víťazstiev, bude určovať výslednica stavu a aktivity.

Mnohé nadnárodné korporácie dodržujú 8 hodinový pracovný čas. Ich zamestnanci na prácu počas víkendoch nemyslia, čím môžu začínať pracovný týždeň plný energie s väčším optimizmom.

Text k problematike je na stránke: http://www.futurologia.sk/index.php?id=spevak-od-prace-k-gibbsovej-volnej-energii

Seminár však bude snahou priblížiť fyzikálnu chémiu laickej verejnosti i ľuďom pôsobiacich v humanitných vedách.

Prezentovaná koncepcia nie je len vysvetľovaním tohto sveta. Je príležitosťou pre každého človeka, rovnako je výzvou pre organizácie, sociálne skupiny. Vyžaduje to však zmenu štýlu života, čo však nie je ľahká záležitosť. Môže to trvať mesiace, roky, kým sa človeku podarí vyjsť zo starých koľají.

Ak sa pre túto alternatívu rozhodnete, tak s veľkou pravdepodobnosťou, po prekonaní mnohých úskalí, vám prinesie viac úspechov, šťastia, zdravia a duchovného rozvoja. V prípade celospoločenského uplatnenia je harmónia aktivity a stavu cestou k sociálne spravodlivejšiemu politickému zriadeniu.

Alexej Spevák


 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia

Stiahnite si knihu do PC!

...alebo do mobilu, tabletu!

Zľavy na wellness pobyty

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2020 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET