:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Sú dnes ľudské práva v Európe ohrozené?
Peter Zoehrer
(FOREF Europe Viedeň)
Čas konania: 10. decembra 2018 (pondelok) o 16:30 hod.
Miesto konania: zasadačka FiÚ SAV, Bratislava, Klemensova ul. 19, 4. posch.

Podujatie FSS

P O Z V Á N K A

Klub Nového slova a Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Ústavom politických vied SAV, Futurologickou spoločnosťou na Slovensku
a Veľvyslanectvom ČĽR na Slovensku,

ČĽR

Vás pozývajú na prednášku

Jeho Excelencie Lin Lina,
veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku

spojenú s besedou na tému:

40 rokov od zavedenia politiky reforiem a otvorenia sa svetu v Číne

Čas konania: 4. decembra 2018 (utorok) o 16:00 hod.
Miesto konania: v priestoroch Inštitútu ASA, Gunduličova 12, Bratislava

S pozdravom

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.
predseda FSS

Bratislava, 26.11.2018 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2018 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET