:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Vývoj strategických a taktických nukleárnych zbraní USA a osobitosti ich použitia v XXI. storočía
Čas konania: 10. apríla 2019 (streda) o 16:30 hod.
Miesto konania: v priestoroch Inštitútu ASA, Gunduličova č. 12, Bratislava

Ocenenie pre čestného predseda FSS

Český prezident Miloš Zeman ocení Michala Majtána

Michal MajtánV nedeľu 28. 10. 2018 bude pri príležitosti stého výročia vzniku Československa medzi vyznamenanými vo Vladislavskej sále Pražského hradu aj Ing. Michal Majtán, CSc., čestný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku. Z rúk prezidenta Miloša Zemana prevezme vyznamenanie Za zásluhy ako ocenenie jeho podielu na práci veľkého výskumného československého tímu pri tvorbe a aplikácii „komplexných prognostických modelov“.

Srdečne gratulujeme!

Priamy prenos z Vladislavskej sály bude od 20:00 na ČT 1.

V Bratislave/Prahe dňa 28.10.2018
 

M. Majtán po ukončení býv. VŠE /teraz Ekonomická univerzita/ v Bratislave postupne pracoval ako asistent na katedre financií EU, ako radový referent v Slovenskej plánovacej komisii a potom aj na Štátnej plánovacej komisii v Prahe, neskôr v Bratislave vo výskume oblasti práce, prognostiky, životnej úrovne, oblastného plánovania, školstva a chvíľu na Úrade stratégie. Spoločensky bol a je aktívny v turistike, a to najmä s deťmi a mládežou, vo Futurologickej spoločnosti na Slovensku, Jednote dôchodcov na Slovensku, vo Zväze ochrancov prírody a krajiny /vr. pri príprave publikácie Bratislava nahlas/.


Vážený a milý priateľ a kolega Miško,

s potešením som prijal informáciu o významnom ocenení Tvojej vedeckej celoživotnej práci, ktorú sme aj my prostredníctvom SKVR a ZSVTS v minulosti ocenili! Touto cestou sa pridávam aj ja ku gratulácií úprimne a srdečne!

Je úctyhodné, že skromných a erudovaných členov našich národov pri tak významnom výročí akým je "storočnice ČSR" vyzdvihujú priatelia z oblasti vedy a techniky z druhej strany rieky Moravy!

Prajem Ti, milý Miško, pevné zdravie a permanentne priateľskú náladu, ktorou si vždy prispieval pri našich spoločných stretnutiach!

Pravicu Ti stíska -

Paľo Molnár
Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na wellness pobyty

Odmena za nákup na ZľavaDňa

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2019 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET