:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  Futurologická spoločnosť na Slovensku
Sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS
 

Zaujíma Vás budúci vývoj ekonomiky, spoločnosti a civilizácie? Máte na to názor, s ktorým sa chcete podeliť? Staňte sa členom FSS!

 
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti

FreeJob.sk

Antiglobalista
PhDr. Ľuboš Blaha, PhD.
Čas konania: 20. júna 2018 (streda) o 18:00 hod..
Miesto konania: Gunduličová ul. č.12, Bratislava

Podujatie FSS

Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS)
sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS

Akcia VS 30 211

Vás pozýva na odborný seminár k problematike:

K opatreniam na zabezpečenie stratégie vývoja Slovenska

Program:

1. Otvorenie
2. Referát: Ing. Michal Majtán, PhD.
3. Koreferát: doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.
4. Diskusia

Čas konania: utorok - 12. júna 2012, od 16.30 hod.

Miesto konania: Firma Rozvaha (Juraj Janošovský), Bratislava, Cintorínska ul. č.21, zasadačka II. poschodie.

Príloha: 1

S pozdravom

Ladislav Hohoš
predseda FSS

V Bratislave, 1.6.2012

Poznámka k miestu konania: ide o budovu naproti Bille (bývalý Mamut). Na recepcii je služba, treba sa ohlásiť do firmy nášho člena p. Janošovského.


Anotácia

M. Majtán: Podnety na riešenie aktuálnych problémov v SR v záujme stratégie zlepšenia situácie v oblasti indexu ľudského rozvoja a indexu šťastia


 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia

Stiahnite si knihu do PC!

...alebo do mobilu, tabletu!

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2018 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET