:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Antiglobalista
PhDr. Ľuboš Blaha, PhD.
Čas konania: 20. júna 2018 (streda) o 18:00 hod..
Miesto konania: Gunduličová ul. č.12, Bratislava

Podujatie FSS

Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS), sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS

Akcia: VS 30 205

Vás v spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave

pozývajú na

odborný seminár a besedu so spisovateľom a diplomatom

Ing. Antonom Hykischom

k problematike:

Budúcnosť globalizácie sveta a Slovenska

Program:

1. Otvorenie: PhDr. Viliam Jablonický
2. Referát: Ing. Anton Hykisch
3. Diskusia

Čas konania: utorok - 13. marca 2012, od 16.30 hod.

Miesto konania: Artotéka Mestskej knižnice Bratislava, Kapucínska ul. č. 1, I. poschodie

S pozdravom

doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.
predseda FSS

V Bratislave, 22.2.2012

Odporúčaná literatúra z prác A. Hykischa:

  • Čo si o tom myslím – Slovensko a svet, 2001
  • Nebojme sa sveta. Sprievodca globálnym myslením, 2001

Anotácia

Ing. Anton Hykisch: VÝZVY A OHROZENIA ĽUDSKÉHO RODU V 21. STOROČÍ 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2018 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET